bakır

bakır

a. 1. kim. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu). 2. sf. Bu elementten yapılmış: “Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lamba yanıyordu.” -A. Ş. Hisar.


bakır

1. Bakraç, kova, helke 2. Tencere.


bakır

Kova.


bakır İng. copper

Simgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona karşı demirden daha fazla direnç gösteren, bazlar tarafından kolay etkilenen, elektriği çok iyi ileten ve insan, tarih öncesinden beri bilinen ve bitki metabolizmasında önemli bir element. Doğada metal, oksit (küprit), sülfür (glans, kalhopirit) ve karbonat (malahit) halinde bulunan bir element.


bakır İng. copper
bakır İng. copper

Kırmızımsı renkli, dövülgen, sünek, ısı ve elektrik iletkenliği yüksek bir metal. A. A. 53.54, A. S. 29, Ö. A. 8.95, E. S. 1084°C.


bakır Osm. nuhâs

(kimya)


bakır İng. copper

Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında bozukluklara yol açan, kırmızımtırak parlak, atom numarası 29, atom ağırlığı 63. 54, sembolü Cu olan tuzları zehirli bir metal. Bakır, beslenmede esansiyel bir element olup seruloplazmin, lizil oksidaz, sitokrom oksidaz ve tirozinaz gibi çeşitli proteinlerin yapısına katılır.


bakır

1. Bakır kova. (Küçükkabaca *Uluborlu -Isparta) 2. Tencere. (Yenikent -Isparta)


Bakır Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.


Bakır

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


bakır için benzer kelimeler


bakır, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', şeklindedir.
bakır kelimesinin tersten yazılışı rıkab diziliminde gösterilir.