bakış doğrultusu

bakış doğrultusu İng. line of sight

Gözlemciyi gözlenen noktaya birleştiren doğrultu.


bakış doğrultusu İng. line of sight (of vision)

Sinema/TV. Gözlemcinin gözlerini, gözlenen noktayla birleştiren doğru.


bakış doğrultusu için benzer kelimeler


bakış doğrultusu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
bakış doğrultusu kelimesinin tersten yazılışı usutlurğod şıkab diziliminde gösterilir.