açık bakış

açık bakış İng. open look

açık bakış için benzer kelimeler


açık bakış, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
açık bakış kelimesinin tersten yazılışı şıkab kıça diziliminde gösterilir.