bakış tarzı

bakış tarzı

a. Algılama ve değerlendirme biçimi: “Fikir adamları, insanların dünyaya bakış tarzlarını değiştirmek suretiyle cemiyete tesir ederler.” -M. Kaplan.


bakış tarzı için benzer kelimeler


bakış tarzı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'a', 'r', 'z', 'ı', şeklindedir.
bakış tarzı kelimesinin tersten yazılışı ızrat şıkab diziliminde gösterilir.