bakış çerçevesi

bakış çerçevesi İng. frame of reference

Bir bireyin ya da toplumsal kümenin, içinde bulunduğu toplumsal gerçekliği algılayışını belirleyen kavramlar bütünü.


bakış çerçevesi için benzer kelimeler


bakış çerçevesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bakış çerçevesi kelimesinin tersten yazılışı iseveçreç şıkab diziliminde gösterilir.