bakış uyuşumu

bakış uyuşumu İng. matching looks

Sinema/TV. Bir görüntüdeki kimsenin bakış yönü ile bu kimsenin baktığı nesnenin, iki çekim arasında aynı doğru üzerinde bulunması durumu; bu uyuşum, gözlemci ile gözlenen konu arasındaki bakış doğrultusuna uyularak sağlanır.


bakış uyuşumu için benzer kelimeler


bakış uyuşumu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'u', 'y', 'u', 'ş', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
bakış uyuşumu kelimesinin tersten yazılışı umuşuyu şıkab diziliminde gösterilir.