bakışımlı dağılım

bakışımlı dağılım İng. symmetric distribution
bakışımlı dağılım İng. symmetrical distribution

Özeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı.


bakışımlı dağılım İng. symmetrical distribution

Bakışımlı bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımlı bir eğri çizen dağılım, bk. bakışımlılık, bakışımsız dağılım.


bakışımlı dağılım için benzer kelimeler


bakışımlı dağılım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
bakışımlı dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad ılmışıkab diziliminde gösterilir.