bakışımsız koyak

bakışımsız koyak İng. asymetrical valley

İki yamacı benzer görünüşte olmayan, birinin ötekine göre daha dik ya da yatık durumda bulunduğu koyak türü.


bakışımsız koyak için benzer kelimeler


bakışımsız koyak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'o', 'y', 'a', 'k', şeklindedir.
bakışımsız koyak kelimesinin tersten yazılışı kayok zısmışıkab diziliminde gösterilir.