bakla soğan

bakla soğan

Bakla zamanı çıkan bir çeşit soğan.


bakla soğan için benzer kelimeler


bakla soğan, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'l', 'a', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'a', 'n', şeklindedir.
bakla soğan kelimesinin tersten yazılışı nağos alkab diziliminde gösterilir.