bant genişlemesi

bant genişlemesi İng. band broadining

Analitlerin bir kolondan geçerken çeşitli difüzyon ve kütle aktarım işlemlerinin etkisiyle kolonda yayılma meyli.


bant genişlemesi için benzer kelimeler


bant genişlemesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 't', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bant genişlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelşineg tnab diziliminde gösterilir.