anizotropik bant

anizotropik bant

bk. A bandı


anizotropik bant İng. anisotropic band

A bandı.


anizotropik bant İng. anisotropic band

A bandı.


anizotropik bant için benzer kelimeler


anizotropik bant, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'i', 'z', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'k', ' ', 'b', 'a', 'n', 't', şeklindedir.
anizotropik bant kelimesinin tersten yazılışı tnab kiportozina diziliminde gösterilir.