anizotrop bant

anizotrop bant İng. discus anisotropicus

anat. A bandı


anizotrop bant için benzer kelimeler


anizotrop bant, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'i', 'z', 'o', 't', 'r', 'o', 'p', ' ', 'b', 'a', 'n', 't', şeklindedir.
anizotrop bant kelimesinin tersten yazılışı tnab portozina diziliminde gösterilir.