bant

bant, -dı Fr. bande

a. 1. Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. 2. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit. 3. Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit.


bant

bk. kuşak


bant İng. tape

bant için benzer kelimeler


bant, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 't', şeklindedir.
bant kelimesinin tersten yazılışı tnab diziliminde gösterilir.