barsak kayıntısı

barsak kayıntısı Fr. Lientérie

barsak kayıntısı için benzer kelimeler


barsak kayıntısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'y', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
barsak kayıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnıyak kasrab diziliminde gösterilir.