enine-kalın barsak

enine-kalın barsak Osm. kolon-u müstaraz

(biyoloji)


enine-kalın barsak için benzer kelimeler


enine-kalın barsak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'i', 'n', 'e', '-', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'a', 'r', 's', 'a', 'k', şeklindedir.
enine-kalın barsak kelimesinin tersten yazılışı kasrab nılak-enine diziliminde gösterilir.