barsak

barsak

Ekinlerin başak tutma zamanı: Bu sene barsak çok geç oldu.


barsak

Kedilerin çiftleşme zamanı.


barsak

Koyunlara dadanan zehirli bir böcek: Benim oğlanı dün köyde barsak sokmuş, ayran bekmezle kurtarıncaya kadar ne çektim.


barsak

Ekinlerin başak verme zamanı.


barsak için benzer kelimeler


barsak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 's', 'a', 'k', şeklindedir.
barsak kelimesinin tersten yazılışı kasrab diziliminde gösterilir.