kalın (barsak)

kalın (barsak) Fr. Gros (intestin)

kalın (barsak) için benzer kelimeler


kalın (barsak), 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', '(', 'b', 'a', 'r', 's', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kalın (barsak) kelimesinin tersten yazılışı )kasrab( nılak diziliminde gösterilir.