Bartlett sınaması

Bartlett sınaması İng. Bartlett test
Bartlett sınaması İng. Bartlett's test

(İstatistiksel sınamalar) Bağımsız olağan dağılım gösteren örneklemlerden elde edilen değişkelerin türdeş olup olmadıklarını anlamak üzere Bartlett'in önerdiği yaklaşık bir sınama.


Bartlett sınaması için benzer kelimeler


Bartlett sınaması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'r', 't', 'l', 'e', 't', 't', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Bartlett sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs tteltraB diziliminde gösterilir.