Bartlett penceresi

Bartlett penceresi İng. Bartlett window

Bartlett penceresi için benzer kelimeler


Bartlett penceresi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'r', 't', 'l', 'e', 't', 't', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Bartlett penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep tteltraB diziliminde gösterilir.