belge penceresi

belge penceresi İng. document window

belge penceresi için benzer kelimeler


belge penceresi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
belge penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep egleb diziliminde gösterilir.