çatı penceresi

çatı penceresi

a. Tavan arasını aydınlatmaya yarayan pencere veya camlı kapak.


çatı penceresi Osm. çatı penceresi

Duvarı eğik konumdaki çatı odalarında bulunan pencere.


çatı penceresi için benzer kelimeler


çatı penceresi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 't', 'ı', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çatı penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep ıtaç diziliminde gösterilir.