Daniell penceresi

Daniell penceresi İng. Daniell window

Daniell penceresi için benzer kelimeler


Daniell penceresi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'a', 'n', 'i', 'e', 'l', 'l', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Daniell penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep lleinaD diziliminde gösterilir.