bellek penceresi

bellek penceresi İng. memory window

bellek penceresi için benzer kelimeler


bellek penceresi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bellek penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep kelleb diziliminde gösterilir.