birinci fırsat penceresi

birinci fırsat penceresi İng. first opportunity window

Ürün olgunlaştıkça ve teknolojisi sıradanlaştıkça karşılaştırmalı üstünlüğün az gelişmiş (geç kalan) ülke lehine kayacağını ve dolayısıyla az gelişmiş ülkelerin ölçünleştirilmiş ürünlerin üretimine başlamalarıyla gelişmiş (önder) ülkeleri yakalama yönünde yakaladığı fırsat, diğer bir deyişle tekno-iktisadi paradigma içinde ürün dönemlerinin geç kalanlara önderleri yakalama fırsatı yaratması. krş. ürün dönemleri kuramı


birinci fırsat penceresi için benzer kelimeler


birinci fırsat penceresi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'f', 'ı', 'r', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
birinci fırsat penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep tasrıf icnirib diziliminde gösterilir.