fırsat

fırsat Ar. fur¹at

a. Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, okazyon: “Önce istemedim, sonra düşününce bunun evden kurtulmam için bir fırsat olduğunu anladım.” -A. Ümit.

< Ar. fursat) fırsat


fırsat için benzer kelimeler


fırsat, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 's', 'a', 't', şeklindedir.
fırsat kelimesinin tersten yazılışı tasrıf diziliminde gösterilir.