dam penceresi

dam penceresi İng. dormer

(Mimarlık) Tavan arasını aydınlatmaya ve dama çıkmaya yarayan camlı kapak a. bk. arnavut bacası.


dam penceresi için benzer kelimeler


dam penceresi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dam penceresi kelimesinin tersten yazılışı iserecnep mad diziliminde gösterilir.