basaruğu olmamak

basaruğu olmamak

Korkusu olmamak: O kadar ileri gitme benim kimseden basaruğum yoh.


basaruğu olmamak için benzer kelimeler


basaruğu olmamak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'a', 'r', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
basaruğu olmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamlo uğurasab diziliminde gösterilir.