başaşağı asılma

başaşağı asılma İng. reversed hanging

Bir araçta, gergin ya da kalçadan bükük vücutla başaşağı asılma.


başaşağı asılma için benzer kelimeler


başaşağı asılma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
başaşağı asılma kelimesinin tersten yazılışı amlısa ığaşaşab diziliminde gösterilir.