asılma

asılma

a. Asılmak işi.


asılma İng. hanging

Vücud ağırlığının, kollar, bacaklar ya da bir başka vücut bölümünde asılı tutulması.


asılma için benzer kelimeler


asılma, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
asılma kelimesinin tersten yazılışı amlısa diziliminde gösterilir.