asılma-dayanma araçları

asılma-dayanma araçları Alm. Hang und Stützgeräte

Üzerinde asılma ve dayanma alıştırmaları yapılan yatay demir, koşut ağaç v. b. araçlar.


asılma-dayanma araçları için benzer kelimeler


asılma-dayanma araçları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'a', '-', 'd', 'a', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'a', 'r', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
asılma-dayanma araçları kelimesinin tersten yazılışı ıralçara amnayad-amlısa diziliminde gösterilir.