arkadan asılma

arkadan asılma İng. backward hanging

Sırtın araca dönük tutulduğu asılma durumu.


arkadan asılma için benzer kelimeler


arkadan asılma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 's', 'ı', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
arkadan asılma kelimesinin tersten yazılışı amlısa nadakra diziliminde gösterilir.