arkadan arkaya

arkadan arkaya

zf. Gizli gizli, el altından, gizlice, belli etmeden.


arkadan arkaya için benzer kelimeler


arkadan arkaya, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'a', şeklindedir.
arkadan arkaya kelimesinin tersten yazılışı ayakra nadakra diziliminde gösterilir.