arkadan çapraz

arkadan çapraz

Bir güreşçinin arkasından alınan çapraz.


arkadan çapraz için benzer kelimeler


arkadan çapraz, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', şeklindedir.
arkadan çapraz kelimesinin tersten yazılışı zarpaç nadakra diziliminde gösterilir.