basit bağlantılı manifold

basit bağlantılı manifold İng. simply connected manifold

Topolojisi basit bağlantılı olan manifold.


basit bağlantılı manifold için benzer kelimeler


basit bağlantılı manifold, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'n', 'i', 'f', 'o', 'l', 'd', şeklindedir.
basit bağlantılı manifold kelimesinin tersten yazılışı dlofinam ılıtnalğab tisab diziliminde gösterilir.