daldırılmış alt manifold

daldırılmış alt manifold İng. immersed submanifold

daldırılmış alt manifold için benzer kelimeler


daldırılmış alt manifold, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'l', 't', ' ', 'm', 'a', 'n', 'i', 'f', 'o', 'l', 'd', şeklindedir.
daldırılmış alt manifold kelimesinin tersten yazılışı dlofinam tla şımlırıdlad diziliminde gösterilir.