baskıcı etkileyim

baskıcı etkileyim İng. domination

Bireyler, toplumsal kümeler ya da toplumlar arasında erk kullanma yoluyla astlık-üstlük ilişkileri kuran, astın yapısı, işleyişi ve amaçlarının üstçe belirlenmesine yol açan toplumsal etkileyim biçimi.


baskıcı etkileyim için benzer kelimeler


baskıcı etkileyim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'y', 'i', 'm', şeklindedir.
baskıcı etkileyim kelimesinin tersten yazılışı miyelikte ıcıksab diziliminde gösterilir.