baskılayıcı mutasyon

baskılayıcı mutasyon İng. suppressor mutation

Bir mutasyonun fenotipe yansımasını kısmen veya tamamen maskeleyen fakat ilgili mutasyondan başka bir yerde oluşan mutasyon, supresor mutasyon.


baskılayıcı mutasyon için benzer kelimeler


baskılayıcı mutasyon, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'm', 'u', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
baskılayıcı mutasyon kelimesinin tersten yazılışı noysatum ıcıyalıksab diziliminde gösterilir.