baskın

baskın

a. 1. Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. 2. Kısa süreli, beklenmedik saldırı: “Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış.” -R. H. Karay. 3. Su basması, sel. 4. Ansızın çıkagelme. 5. sf. Sertlik, zorluk bakımından üstün: “Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar.” -H. Taner. 6. sf. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant.


baskın Fr. Flux
baskın Fr. invasion
baskın

1. Cin ve periler tarafından tutulduğu sanılan sıska, cılız çocuk. 2. Gelişmiş dolgun vücutlu, sıhhatli.


baskın

1. Kuluçka olan tavuk, keklik: Sizde baskın tavuk var mı? 2. Gebe (hayvanlar hakkında).


baskın

1. Alış verişte aşırı fiyat. 2. Pek-çok, yığın yığın, bol: Asmalarda baskın üzüm var.


baskın

Yağmurdan sonra toprağın üstünde teşekkül eden sert tabaka sebebiyle filizlenemeyen ekin.


baskın

1. Havasız, basık yer. 2. Sıcak sis: Bu akşam baskın var.


baskın İng. dominant

Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakterin, diğerinin ana ya da babadan sahip olduğu karşıt ve çekinik karakterin ifadesini engelleyerek melezde gözükmesi. Dominant.


baskın Osm. hâkim

(biyoloji)


baskın İng. dominant

Büyüklük, yoğunluk ve belli özellikler bakımından üstün olan, dominant.


baskın İng. dominant

1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu. 2. Genetik bir özelliğin fenotipe yansıyabilmesi için tek bir allelin yeterli olmasıyla özelliğini gösteren karakter, dominant, başat.


baskın İng. dominant

(karşılık: dominant): (Lat. Dominons-idare eden) Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakter olup melezde ana ya da babadan diğerinin sahip oiduğu karşıt ve resessif karakterin gözükmesine engel olur.

Güreşte) herkese yıkılan.


Baskın Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Kısa süreli beklenmedik saldırı. 2. Üstün.


baskın için benzer kelimeler


baskın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
baskın kelimesinin tersten yazılışı nıksab diziliminde gösterilir.