bayağı denizkestanesi

bayağı denizkestanesi Alm. gemeine Seeigel

Derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumunun, denizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından, vücudu ve pediselleri az çok küre biçiminde olan, kıyılarda yaşayan bir tür.


bayağı denizkestanesi Lat. Echinus esculentus

Derisi dikenliler (Echinodermata) şubesinden, denizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından, vücudu ve pediselleri az çok küre biçiminde olan, kıyılarda yaşayan bir tür.


bayağı denizkestanesi Alm. Gemeine Seeigel

(Echinus esculentus): Derisi dikenliler (Echinoderma) alt-filumunun denizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından bir tür. Vücudu azçok küre biçimdedir. Pediselleri küre biçiminde olur. Kıyılarda yaşar.


bayağı denizkestanesi için benzer kelimeler


bayağı denizkestanesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', 'k', 'e', 's', 't', 'a', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bayağı denizkestanesi kelimesinin tersten yazılışı isenatsekzined ığayab diziliminde gösterilir.