bayağı deniz-hıyarı

bayağı deniz-hıyarı Alm. Röhrenholothurie

(Holothuria tubulosa): Derisi dikenliler (Echinoderma) alt-filumunun deniz-hıyarları (Holothuroidea) sınıfından bir tür. Uzunluğu 30 cm kadar olur. Ambulakral ayakcıkları vardır.


bayağı deniz-hıyarı için benzer kelimeler


bayağı deniz-hıyarı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', '-', 'h', 'ı', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
bayağı deniz-hıyarı kelimesinin tersten yazılışı ırayıh-zined ığayab diziliminde gösterilir.