bayağı

bayağı

sf. 1. Aşağılık, pespaye: “Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi.” -Ö. Seyfettin. 2. Basit, adi, amiyane, banal: “Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum.” -P. Safa. 3. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. 4. zf. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta: Bayağı kanacak gibi oldum. 5. zf. Gerçekten: “Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna.” -S. F. Abasıyanık. “Çapkınlığı, çok iğrenç ve bayağı çapkınlık.” -M. Yesari. 6. zf. Oldukça, epey: “Hayır işlemeden geçen günü heder olmuş addederek bayağı canı sıkılır.” -E. E. Talu.


bayağı

Epeyce, bir hayli, oldukça


bayağı

Yorgancılıkta bir çeşit dikiş


bayağı

âdî, ale'l-âde (bk. olağan). ~ boyunluluk: âdî kefâlet. ~ ortaklık: âdî şirket.


bayağı Fr. banal

Anlam özelliği ve sanat değeri olmayan söz, düşünce ve anlatış.


bayağı

1. Evvelki, eski, eskisi. 2. Eskisi gibi.


bayağı için benzer kelimeler


bayağı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bayağı kelimesinin tersten yazılışı ığayab diziliminde gösterilir.