baz dönem

baz dönem

bk. temel dönem


baz dönem için benzer kelimeler


baz dönem, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', şeklindedir.
baz dönem kelimesinin tersten yazılışı menöd zab diziliminde gösterilir.