bazal azot değeri

bazal azot değeri İng. basal nitrogen value

Ergin hayvanlarda yaşama payı protein gereksiniminin belirlenmesinde kullanılan ve endojen gübre azotu x 0. 4, endojen idrar azotuyla deri döküntüleri azotunun toplamından oluşan değer.


bazal azot değeri için benzer kelimeler


bazal azot değeri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'a', 'l', ' ', 'a', 'z', 'o', 't', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
bazal azot değeri kelimesinin tersten yazılışı ireğed toza lazab diziliminde gösterilir.