bazal

bazal Fr. basal

sf. (l ince okunur) kim. 1. Bazı çok olan (tuz). 2. Bazın özelliklerini taşıyan (madde).


bazal İng. basal

Kaideye yakın bölge.


bazal

bk. bazik.


bazal İng. basal

1. Organ veya oluşumun taban kısmıyla ilgili, tabana ait. 2. Tabana yakın yerleşmiş, tabanda bulunan. 3. Herhangi bir fizyolojik işlev için en alt düzey, gerekli düzey. 4. Birinci derecede önemli, kurallaşmış, yapılması gereken.


bazal için benzer kelimeler


bazal, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'a', 'l', şeklindedir.
bazal kelimesinin tersten yazılışı lazab diziliminde gösterilir.