bazal hücreler

bazal hücreler İng. basal cells

1. Herhangi bir organın alt tarafına rastlayan hücreler. 2. Tat tomurcuğunun altında yer alan hücreler.


bazal hücreler için benzer kelimeler


bazal hücreler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'a', 'l', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
bazal hücreler kelimesinin tersten yazılışı relercüh lazab diziliminde gösterilir.