belirtmeli ikileme

belirtmeli ikileme

Sözcüklerinin ikisi de belirtme durumunda bulunan ikileme: Yaşını başını almak, elini eteğini çekmek, evini barkını satmak vb.


belirtmeli ikileme için benzer kelimeler


belirtmeli ikileme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
belirtmeli ikileme kelimesinin tersten yazılışı emeliki ilemtrileb diziliminde gösterilir.