Bernoulli dağılımı

Bernoulli dağılımı İng. Bernoulli distribution
Bernoulli dağılımı İng. Bernoulli distribution

bk. ikiterimli dağılım.


Bernoulli dağılımı İng. Bernoulli distribution

bk. ikiterimli dağılımı.


Bernoulli dağılımı için benzer kelimeler


Bernoulli dağılımı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Bernoulli dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad illuonreB diziliminde gösterilir.