Bernoulli denklemi

Bernoulli denklemi İng. Bernoulli's equation

(…)türenik denklemi.


Bernoulli denklemi İng. Bernoulli's equation

(…)denklemi.


Bernoulli denklemi için benzer kelimeler


Bernoulli denklemi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'i', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
Bernoulli denklemi kelimesinin tersten yazılışı imelkned illuonreB diziliminde gösterilir.