Bernoulli formülü

Bernoulli formülü İng. Bernoulli's formula

Bernoulli formülü için benzer kelimeler


Bernoulli formülü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'i', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
Bernoulli formülü kelimesinin tersten yazılışı ülümrof illuonreB diziliminde gösterilir.