beslenme bölgesi

beslenme bölgesi İng. bassin of accumulation

Akarsuların tüm beslenme teknesiyle, buzulların sürekli kar sınırının üstünde kalan yukarı kesimi.


beslenme bölgesi İng. catchment basin

Bir akarsuda, toplanan bütün suların bulunduğu alan.


beslenme bölgesi için benzer kelimeler


beslenme bölgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
beslenme bölgesi kelimesinin tersten yazılışı iseglöb emnelseb diziliminde gösterilir.